Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Προτάσεων των Ο.Τ.Α.

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Προτάσεων των Ο.Τ.Α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε, Αναπτυξιακή Εταιρία της Αυτοδιοίκησης παρακινούμενοι από...

Στρατηγικός στόχος η ανάπτυξη μονάδων διαχείρισης αποβλήτων μέχρι το 2016

Στρατηγικός στόχος η ανάπτυξη μονάδων διαχείρισης αποβλήτων μέχρι το 2016 Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό...

Έργα στους δήμους με εγγύηση τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη

Έργα στους δήμους με εγγύηση τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014 ο Ν.4257/2014: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα...