Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Προτάσεων των Ο.Τ.Α.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε, Αναπτυξιακή Εταιρία της Αυτοδιοίκησης παρακινούμενοι από τους κοινούς καταστατικούς σκοπούς, που είναι η υποστήριξη των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συμβολή στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας την διαπιστωμένη ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη, αποφάσισαν να συνεργασθούν προκειμένου να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν επενδυτικές προτάσεις των Ο.Τ.Α. με σκοπό την υλοποίηση Προγράμματος Χρηματοδότησης Επενδύσεων ΟΤΑ για την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΔΕΥΑ Λάρισας, (Τέρμα Τυχερού, Λάρισα).

Η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη).

Για τη λήψη/προβολή του Δελτίου Τύπου της ημερίδας στη Λάρισα, πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Προγράμματος της ημερίδας στη Λάρισα, πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Δελτίου Τύπου της ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Προγράμματος της ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, πατήστε εδώ

Πηγή: info-peta.gr