1 - Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω ΣΔΙΤ

Για τη λήψη/προβολή του αρχείου πατήστε εδώ


2 - Οδηγός για τη «ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ» υλοποίηση των συμπράξεων δήμων και ιδιωτικού τομέα

Για τη λήψη/προβολή του αρχείου πατήστε εδώ


3 - Οδηγός για τις μορφές συνεργασιών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA

Για τη λήψη/προβολή του αρχείου πατήστε εδώ