1 - Συντονισμός διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή της οδηγίας 2004/17 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή της οδηγίας 2004/18 πατήστε εδώ


2 - ΣΔΙΤ και Κοινοτικό Δίκαιο συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του COM 2004/327 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του COM 2005/569 πατήστε εδώ