1 - Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Για τη λήψη/προβολή της Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή της ΠΟΛ.1126/2012 πατήστε εδώ


2 - Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του ΥΠΑ1291/2010 πατήστε εδώ