5η Δίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr || Στοιχεία αναφοράς 01.04.2017 - 31.05.2017 ||

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ
Για τη λήψη/προβολή του παραρτήματος πατήστε 
εδώ

4η Δίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr || Στοιχεία αναφοράς 01.02.2017 - 31.03.2017 ||

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

2η Δίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr || Στοιχεία αναφοράς 01.10.2016 - 30.11.2016 ||

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ
Για τη λήψη/προβολή του παραρτήματος πατήστε 
εδώ


3η Δίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr || Στοιχεία αναφοράς 01.12.2016 - 31.1.2017 ||

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ
Για τη λήψη/προβολή του παραρτήματος πατήστε εδώ


1η Δίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr || Στοιχεία αναφοράς 01.04.2016 - 30.09.2016 ||

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

2η Τρίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr || Στοιχεία αναφοράς 01.06.2015 - 30.09.2015 ||

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

1η Τρίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr || Στοιχεία αναφοράς 01.02.2015 - 31.05.2015 ||

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

1η Δίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

2η Δίμηνη Έκθεση Προόδου της Λειτουργίας και Ενημέρωσης του Portal www.investota.gr

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

1η Τρίμηνη Έκθεση Προόδου Καταγραφής των Αναπτυξιακών Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων των ΟΤΑ σε Βάση Δεδομένων

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

2η Τρίμηνη Έκθεση Προόδου Καταγραφής των Αναπτυξιακών Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων των ΟΤΑ σε Βάση Δεδομένων

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ

3η & 4η Τρίμηνη Έκθεση Προόδου Καταγραφής των Αναπτυξιακών Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων των ΟΤΑ σε Βάση Δεδομένων

Για τη λήψη/προβολή της έκθεσης πατήστε εδώ