Χρήσιμες Συνδέσεις

 

 

 

 

 

 

 

  • gov.uk/government/organisations/hm-treasury Η κυβερνητική ιστοσελίδα του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ΣΔΙΤ, με πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες, στατιστικά, τυποποιημένα έγγραφα συμβάσεων, έργα κ.ά..

 

  • ppp.gov.ie (Public Private Partnership process in Ireland) - Η  κυβερνητική ιστοσελίδα της Ιρλανδίας για τις ΣΔΙΤ, με πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες, νομικά θέματα, έργα κ.ά..

 

  • pppforum.com - To Public Private Partnership forum είναι το σώμα του ιδιωτικού τομέα για τα έργα ΣΔΙΤ και η ιστοσελίδα του περιέχει χρήσιμες πληροφορίες γύρω από έργα, κυβερνητική πολιτική, περιπτώσεις πρότυπα, κ.ά..