1 - Δελτίο Καταγραφής Επενδυτικού Σχεδίου ΟΤΑ

Για τη λήψη/προβολή του δελτίου πατήστε εδώ

2 - Τετρασέλιδο Έντυπο: InvestOTA - Διαδικτυακή Πύλη για την Τοπική Ανάπτυξη

Για τη λήψη/προβολή του εντύπου πατήστε εδώ

3 - Πρόσκληση προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας για την Προβολή των Επενδυτικών Σχεδίων των ΟΤΑ

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης προς τις Περιφέρειες, πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης προς τους Δήμους, πατήστε εδώ


4 - Πρόσκληση για Νέα Επενδυτικά Σχέδια

Για τη λήψη/προβολή του πρόσκλησης πατήστε εδώ

5 - Πρόσκληση για Υπάρχουσες Μελέτες

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης  πατήστε εδώ

6 - Έντυπο Παροχής Σύμφωνης Γνώμης

Για τη λήψη/προβολή του εντύπου  πατήστε  εδώ

7 - Κατάλογος Έργων ΣΔΙΤ από Θησέας

Για τη λήψη/προβολή του καταλόγου πατήστε εδώ